Reserva d’entrades pels concerts de la FiM Vila-seca 2021!

25 d'abril de 2021

Ja s’han donat a conèixer tots els detalls dels horaris i espais de tota la programació artística.

Les entrades als espectacles familiars i als concerts de música emergent són gratuïtes amb una reserva prèvia de localitats a través de la fitxa de cada artista a partir del 29 d’abril.

Els nens i nenes menors de 3 anys que estiguin a la falda dels seus acompanyants no necessitaran entrada.

Totes les entrades seran nominals i tindran un seient assignat.

L’obertura de portes de cada concert es farà 30 minuts abans de començar.

Degut als límits d’aforament,i les necessitats d’accés ordenat i per garantir la distància de seguretat, demanem que el públic arribi com a mínim 20 minuts abans de l’inici del concert.

La reserva de l’entrada es mantindrà fins a 10 minuts abans de l’inici, en cas que hi hagi problemes d’aforament.

Hi haurà una cua per a persones i famílies sense reserva que podran entrar, per ordre d’arribada, i ocupar els seients de les persones que tot i tenir reserva, hagin arribat tard o no compareixin.