Comitè directiu de la FiM Vila-seca 2021

Manuela Moya

1a Tinenta d’Alcalde i regidora de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques

de l’Ajuntament de Vila-seca

Josep Forasté

regidor i portaveu del grup municipal DV-AM de l’Ajuntament de Vila-seca

Pineda Vaquer

regidora de l’Ajuntament de Vila-seca

Robert Rodríguez

regidor de l’Ajuntament de Vila-seca

Marta Roldán

regidora de l’Ajuntament de Vila-seca

Equip tècnic de la FiM Vila-seca 2021

Director artístic

Martí Marfà i Castán. direccioartistica@fim.cat

Assessor tècnic

David Ibáñez

Direcció executiva 

Núria Viladot

Tècnics de l’Ajuntament de Vila-seca

Modesto Ferrer

Jose M. Perez

Comunicació, premsa i xarxes socials

The Good Good.

Yolanda Jiménez. comunicacio@fim.cat

Ana López. premsa@fim.cat

Mar Merino

Professionals

Gisela Cano. professionals@fim.cat

Adrián García.

Disseny gràfic:

COURE

Frederic Navarro

Disseny web

VueloIV

Audiovisuals

Clack, continguts audiovisuals i counicació

Locucions

Blanca Marquès

Producció tècnica

Martí Guerrero. produccio@fim.cat

Regidories

Mar Guerrero.

Suport a la direcció executiva

Clara Matas.