Descarrega en PDF

Les següents indicacions regeixen el procediment d’inscripció artística a la convocatòria per a la FiM Vila-seca 2024, una fira professional dedicada a les propostes emergents de música moderna i als espectacles musicals familiars. La FiM Vila-seca 2024 se celebrarà del 16 al 19 de maig.

1. Aquesta convocatòria està dirigida a dues tipologies de participants:

–        Grups i propostes emergents en l’àmbit de les músiques modernes.

Grups i projectes de qualsevol estil musical (excepte la música clàssica) que es troben a l’inici de la seva trajectòria. Tenir treballs discogràfics publicats o mànager NO exclou de la participació a la FiM. També es poden admetre nous projectes musicals a càrrec de músics amb més experiència que, pel seu component de risc i innovació, necessiten un suport i acompanyament específics.

–        Companyies, grups i espectacles de música familiar i per a tots els públics

Companyies, grups, projectes o espectacles concebuts per al públic infantil, familiar o per a tots els públics. Es podran acollir, entre d’altres, propostes dels següents formats:

·       Sala (incorporant elements escènics i dramatúrgics)

·       Escenari (format concert)

·       Espectacles itinerants i/o concebuts per a presentar-se a l’espai públic

2. Poden presentar propostes els projectes musicals procedents de Catalunya: aquells grups o companyies que algun dels seus membres tingui fixada la residència a Catalunya i/o que assagin en una localitat de Catalunya. En la secció de música familiar i per a tots els públics es poden presentar també propostes procedents d’altres territoris de l’Estat espanyol. Les propostes musicals poden ser interpretades en qualsevol idioma.

3. Totes les propostes rebudes seran valorades per l’organització, que realitzarà la selecció d’acord amb els següents criteris:

a) Música emergent

·       Caràcter emergent: trobar-se en la fase inicial de la seva trajectòria.

·       Caràcter de novetat, presentació o estrena.

·       Qualitat artística: interpretació, composició, lletres, posada en escena.

·       Innovació, originalitat, identitat pròpia i risc artístic.

·       Projecció de la proposta: recorregut potencial i aportació que la participació a la FiM Vila-seca pot suposar per al projecte.

·       Entorn del grup/artista: estructures d’acompanyament externes, capacitat de difusió, grau d’eficiència en la gestió.

b) Música familiar

·       Qualitat, originalitat, innovació i interès artístic.

·       Caràcter de novetat, presentació o estrena.

·       Projecció de la proposta: recorregut potencial i aportació que la participació a la FiM Vila-seca pot suposar per al projecte.

·       Entorn del grup/artista: estructures d’acompanyament externes, capacitat de difusió, grau d’eficiència en la gestió.

·       Possibilitat de fer més d’una actuació per facilitar el visionat per part dels i de les professionals.

La selecció final també tindrà en compte la diversitat del conjunt de la programació de la FiM, en termes d’estils musicals, formats de les propostes, equilibri territorial, gènere i presencia d’artistes amb diversitat funcional.

4. El període d’inscripció per poder participar en aquesta edició de la FiM Vila-seca serà des del 20 de juny fins al 16 d’octubre de 2023 (ambdues incloses). L’organització es posarà en contacte amb aquelles propostes que hagin estat seleccionades per participar a la FiM abans que acabi el mes de febrer de 2024. La inscripció comporta la disponibilitat d’actuació de l’artista, grup o companyia en les dates de celebració de la FiM 2024.

6. Les propostes es podran presentar únicament a través del web de la FiM Vila-seca: www.fim.cat. Una vegada finalitzat el període d’inscripció rebreu un correu electrònic de confirmació de la inscripció.

7. Només es valoraran les propostes que hagin fet arribar, dins del període d’inscripció, els enllaços i informacions obligatoris que es sol·liciten al formulari d’inscripció.

ALTRES CONSIDERACIONS RELATIVES AL FUNCIONAMENT DE LA FIM

Les propostes seleccionades seran contractades per l’organització per actuar a la FiM, com a mercat artístic i fira professional, d’acord amb la legislació vigent. L’aportació econòmica serà en concepte de les despeses associades a l’actuació, els viatges i les dietes hi estaran incloses, i la quantia es determinarà segons els criteris establerts per l’organització.

La FiM comptabilitzarà com a integrants d’una companyia o grup, a efectes d’acreditació artística i, si escau, hospitalitat, el nombre d’artistes / tècnics que figurin en la fitxa i –com a màxim- una persona en qualitat de representant o mànager.

La FiM Vila-seca posarà a disposició de les companyies i grups seleccionats els elements tècnics necessaris per al desenvolupament de l’espectacle, en funció de la seva disponibilitat pressupostària i de materials.

Tots els grups i artistes participants hauran de respectar el lloc i horari establert per a la seva actuació i les seves proves tècniques a la FiM.

Les persones professionals acreditades podran accedir a la informació que els grups hagin inclòs en la seva fitxa d’inscripció, incloses les dades de contacte.

Les companyies i grups seleccionats tindran la consideració de professionals inscrits i, per tant, gaudiran de dues acreditacions personalitzades (com a màxim) i l’accés a l’espai PRO, lloc d’intercanvi i negoci amb la participació de professionals de diferents àmbits de la indústria musical.

Per al seu propi espectacle (en cas que sigui amb reserva prèvia i que les mesures Covid19 no limitin l’aforament), cada companyia o grup disposarà d’un màxim de 10 invitacions per sessió, excepte en casos d’aforament de fins a 100 espectadors, on es negociarà de forma individualitzada.

En el cas de ser seleccionats, els grups i artistes autoritzaran l’organització a la reproducció de dues fotografies, un vídeo, un tema o cançó i les dades de contacte del grup per a l’edició dels diferents materials de promoció i difusió de la Fira (catàleg professional, web, xarxes socials i mitjans de comunicació). Els grups i artistes autoritzen l’organització de la FiM a enregistrar i fer fotografies de part de la seva actuació a Vila-seca per a la promoció de la mateixa en suports online i offline de tota mena.

Per a consultes i dubtes sobre la convocatòria: artistes@fim.cat

Per a més informació també ens trobareu a:

www.fim.cat /

www.facebook.com/fimvilaseca

www.twitter.com/fimvilaseca_

www.instagram.com/fimvilaseca _