Música Emergent

Mentories exprés

Trobades d’assessorament i recursos per a propostes emergents, de la mà de mànagers i professionals del sector.

  • Dimarts 25 de abril, 18:00h

  • Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /home/customer/www/fim.cat/public_html/wp-content/themes/fim/parts/activitats/activitat-item.php on line 68
  • Emergents