Descarrega en PDF

1. L’edició 2021 de la FiM Reset, Fira de música emergent i familiar de Vila-seca es durà a terme els dies 7, 8 i 9 de maig de 2021.

2. Aquesta convocatòria està dirigida a dues tipologies de participants:

–        Grups emergents en l’àmbit de les músiques modernes.

Grups i projectes de qualsevol estil musical (excepte la música clàssica) que es troben a l’inici de la seva trajectòria. Tenir publicats treballs discogràfics o representant NO exclou de la participació a la FiM. També es poden admetre nous projectes musicals a càrrec de músics amb més experiència que, pel seu component de risc i innovació, necessiten un suport i acompanyament específics.

–        Grups i espectacles de música familiar

Grups, projectes o espectacles concebuts per al públic infantil o familiar. Es podran acollir, entre d’altres, propostes dels següents formats:

·       Sala (incorporant elements escènics i dramatúrgics)

·       Escenari (format concert)

·       Espectacles itinerants i/o concebuts per a presentar-se a l’espai públic

3. Poden presentar propostes els projectes musicals procedents de Catalunya: aquells grups que algun dels seus membres tingui fixada la residència a Catalunya i/o que assagin en una localitat de Catalunya. Les propostes musicals poden ser interpretades en qualsevol idioma.

4. Totes les propostes rebudes seran valorades per l’organització, que realitzarà la selecció d’acord amb els següents criteris:

a) Música emergent

·       Caràcter emergent: trobar-se en la fase inicial de la seva trajectòria.

·       Qualitat artística: interpretació, composició, lletres, posada en escena.

·       Innovació, originalitat, identitat pròpia i risc artístic.

·       Projecció de la proposta: recorregut potencial i aportació que la participació a la FiM Vila-seca pot suposar per al projecte.

·       Entorn del grup/artista: estructures d’acompanyament externes, capacitat de difusió, grau d’eficiència en la gestió.

b) Música familiar

·       Qualitat i interès artístic.

·       Caràcter d’estrena.

·       Projecció de la proposta: recorregut potencial i aportació que la participació a la FiM Vila-seca pot suposar per al projecte.

·       Entorn del grup/artista: estructures d’acompanyament externes, capacitat de difusió, grau d’eficiència en la gestió.

·       Possibilitat de fer més d’una actuació per facilitar el visionat per part dels professionals.

La selecció final també tindrà en compte la diversitat del conjunt de la programació de la FiM, en termes d’estils musicals, formats de les propostes, equilibri territorial, gènere i presencia d’artistes amb diversitat funcional.

5. El període d’inscripció per poder participar en aquesta edició de la Fira serà des del 3 de desembre de 2020 fins al 3 de febrer de 2021 (ambdós inclosos). L’organització es posarà en contacte personalment amb aquelles propostes que hagin estat seleccionades per participar a la FiM Reset abans de finals del mes de febrer de 2021. La inscripció a la FiM Vila-seca comporta la disponibilitat d’actuació de l’artista/grup en les dates de celebració de l’esdeveniment.

6. Les propostes es podran presentar únicament a través del web de la FiM Vila-seca: www.fim.cat

7. Només es valoraran les propostes que hagin fet arribar, dins del període d’inscripció, els enllaços i informacions obligatoris que es sol·liciten al formulari d’inscripció.

ALTRES CONSIDERACIONS RELATIVES AL FUNCIONAMENT DE LA FIM

Els grups seleccionats seran contractats per l’organització per actuar a la FiM, d’acord amb la legislació vigent. L’aportació econòmica serà en concepte de les despeses associades a l’actuació, els viatges i les dietes hi estaran incloses, i la quantia es determinarà segons els criteris establerts per l’organització.

La FiM Vila-seca posarà a disposició de les companyies i grups seleccionats els elements tècnics necessaris per al desenvolupament de l’espectacle, en funció de la seva disponibilitat pressupostària i de materials.

Tots els grups i artistes participants hauran de respectar el lloc i horari establert per a la seva actuació i les seves proves tècniques a la FiM.

Les persones professionals acreditades podran accedir a la informació que els grups hagin inclòs en la seva fitxa d’inscripció, incloses les dades de contacte.

Les companyies i grups seleccionats tindran la consideració de professionals inscrits i, per tant, gaudiran de dues acreditacions personalitzades (com a màxim) i l’accés a l’espai PRO, lloc d’intercanvi i negoci amb la participació de professionals de diferents àmbits de la indústria musical.

En el cas de ser seleccionats, els grups i artistes autoritzaran l’organització a la reproducció de dues fotografies, un vídeo, un tema o cançó i les dades personals del grup per a l’edició dels diferents materials de promoció i difusió de la Fira (catàleg professional, web, xarxes socials i mitjans de comunicació). Els grups i artistes autoritzen l’organització de la FiM a enregistrar i fer fotografies de part de la seva actuació a Vila-seca per a la promoció de la mateixa en suports online i offline de tota mena.

Per a consultes i dubtes sobre la convocatòria: artistes@fim.cat