• La FiM Vila-seca se celebrarà d’acord amb les mesures que les autoritats sanitàries i el PROCICAT indiquin en tot moment.
 • Tots els concerts se celebren en horari diürn i respectaran el toc de queda.
 • Tots els concerts i espectacles es realitzaran en espais amb aforament controlat, i on es pugui respectar les distàncies de seguretat establertes entre espectadors.
 • Caldrà disposar d’entrada o invitació prèviament i serà indispensable per accedir als espectacles.
 • Totes les entrades seran nominals i es demanarà un contacte en cas que sigui necessari fer un rastreig.
 • Caldrà portar mascareta durant les actuacions i utilitzar hidrogel a l’entrada dels recintes.
 • El públic haurà de romandre assegut durant tota l’actuació i només es podran agrupar els seients en cas de bombolla de convivència, degudament acreditada.
 •  No es podrà menjar ni beure als concerts.
 • Els professionals acreditats podran demanar a l’organització un certificat de desplaçament per raons professionals.
 •  Tota l’activitat professional -excepte els showcases- es desenvoluparà en format virtual, en un entorn que facilitarà la interacció entre els diferents tipus de professionals i des d’on es proposaran presentacions, reunions, i altres activitats per tots aquells professionals que no s’hagin pogut desplaçar a  Vila-seca o no tinguin invitacions.
 • Tots els elements tècnics i escènics que es posen a disposició dels artistes i companyies (backline, microfonia, stands…) son desinfectats després de cada actuació.
  La microfonia vocal dels artistes porta protectors especials d’un sol ús.
 • Els patis de butaques (platees) es desinfecten a diari, així com la resta d’instal·lacions (WC’s, accessos etc.)
 • Es prendrà la temperatura via termòmetres d’IR a tot el públic assistent al moment d’accedir a cada recinte i espectacle. També s’habilitaran diferents dispensadors de gel hidroalcohòlic a cada recinte.
 •  Les entrades i sortides als concerts i recintes s’efectuaran ordenadament i esglaonadament per tal de respectar en tot moment les distàncies de seguretat entre el públic assistent.