Música Familiar

Un cafè amb la TTP: debat sobre música familiar als mitjans de comunicació

Taula de debat sobre la presència de la música familiar als mitjans de comunicació

La música adreçada al públic infantil, familiar i tots públics té una presència anecdòtica als mitjans de comunicació, també en aquells especialitzats en música. En són excepcions els programes específicament dedicats a aquests públics. En aquesta taula de debat, convidarem periodistes musicals a debatre amb artistes i professionals del sector els motius d’aquesta situació i les possibilitats de revertir-la.

A les persones assistents a l’activitat se’ls oferirà gratuïtament un cafè o una infusió.

Organitzat per la TTP – Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics.